Khaothai Uncategorized รู้หรือยัง 6 เอกสารสูญหาย ไม่ต้องไปแจ้งความ สามารถทำใหม่ได้เลย

รู้หรือยัง 6 เอกสารสูญหาย ไม่ต้องไปแจ้งความ สามารถทำใหม่ได้เลยการติดต่องานในระบบราชการนั้น บางครั้งต้องแนบเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตัวตนของผู้ที่ต้องการจะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แต่ถ้าหากเอกสารสำคัญฉบับนั้นสูญหายจะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อบันทึกประจำวัน แล้วก็นำใบแจ้งความนั้นไปยื่นต่อหน่วยงานที่เราต้องการไปติดต่อ เพื่อที่หน่วยงานเหล่านั้นจะได้รับรู้ว่า เอกสารของเราสูญหายไป แต่ก็มีเอกสารอีกจำนวนหนึ่งที่เจ้าของเอกสารไม่ต้องไปถึงสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความ สามารถไปดำเนินการของเอกสารฉบับใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่สูญหายได้ทันที มีอะไรกันบ้างตามไปดูกันหน่อยน

เอกสารสูญหาย ไม่ต้องไปแจ้งความ
แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย สามารถดำเนินการได้โดยนำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก เพื่อออกแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้

บัตรประจำตัวประชาชน สามารถดำเนินการโดยให้ผู้ที่ทำบัตรประชาชนหายนั้น นำทะเบียนบ้านตัวจริงไปต่อที่ว่าการอำเภอเพื่อของดำเนินการทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้
สำเนาทะเบียนบ้าน สามารถดำเนินการได้โดยให้เจ้าบ้าน หรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านได้ที่ว่าการอำเภอท้องที่นั้นๆ
เอกสารสูญหาย ไม่ต้องไปแจ้งความ
บัตรประกันสังคมและบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย ผู้ประกันตนสามารถไปขอบัตรใหม่ได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่ตนเองอยู่ แต่ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ยกเลิกการพิมพ์บัตรประกันสังคมและบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตนแล้ว ซึ่งผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปเช็คข้อมูลกับสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกและทำการรักษาได้เลย
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี สามารถดำเนินการได้โดย นำบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ไปขอทำบัตรใหม่ได้ที่ สำนักงานสรรพกรพื้นที่เขตของท่าน

เอกสารสูญหาย ไม่ต้องไปแจ้งความ
ใบอนุญาตขับขี่หาย สามารถดำเนินการได้โดย นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้ ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับข้อมูลที่นำมาแบ่งปันกันในวันนี้เกี่ยวกับการทำเอกสารทางราชการสูญหาย จะได้รู้ไว้ว่าเราสามารถดำเนินการขอใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่สูญหายได้โดยไม่ต้องไปแจ้งความ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *